top of page

מרכז ה"אלה" בחריש נבנה כמבנה משרדים שנותן מענה לאוכלוסיה המקומית ולמשקיעים.
היזמים פנו אלי בבקשה להשמיש עבורם את קומת הגלריה שתוכננה במקור להיות אחסנה ושם עוברים המערכות והצנרת של כל הבניין.
לאחר שלושה חודשים עם המון אתגרים, הגענו לתוצאה הרצויה.
11 משרדים שנמכרו במהירות שיא ולהם חלל משותף שנותן שירות רק לבעלי המשרדים בקומה זו.
הקומה עוצבה כחלל עבודה משותף עם 11 משרדים בגדלים שונים, קומה מלאה צבעוניות ושמחה.
התקרה נשארה חשופה ונצבעה בשחור. חלקה קיבל תקרת רשת אקספנדר שיצר מראה אלגנטי.
בפרויקט המרתק הזה נעשה שימוש במגוון רחב של חומרי גמרים בכדי להעשיר את החלל ואת התחושה.
מוזמנים להתרשם מה-לפני וה-אחרי

אז מי מפחד מצבע? לא מרכז ה"אלה" !

פרויקט

תכנון ועיצוב - מתחם עבודה משותף

bottom of page