top of page

מהתקשורת

עיצוב משרדים על-פי הפסיכולוגיה הסביבתית: הכלי הניהולי שמעסיקים לא מכירים

"אני שואפת לפעול בתפר העדין שבין צורכי המעסיק, אילוצי השטח והצרכים של העובדים", מדגישה מעצבת הפנים ויויאן ברמן, בעלת סטודיו שנושא את שמה – Vivi's. בריאיון היא מספרת מה הופך עיצוב לחכם, כיצד הוא יכול לתרום לרווחת העובדים ואף לשפר את ביצועיהם.
bottom of page